Historie jednoty

Jednota byla založena ve městě Hodolany v roce 1901. V té době ještě v samostatném českém městě Hodolany a pod patronací Severomoravské župy. První tělocvičnou naší jednoty se stal sál hostince U Mačáků na dnešní Hodolanské ulici. Starostou se stal br. Tomáš Mačák, náčelníkem pak br. František Ptašinský. V roce 1902 byl založen ženský odbor Sokola. ( starostka Hermína Doubková a náčelnice Emílie Vojtěchovská-Podjuklová)

Jednota byla jedna z největších v župě a v roce 1907 pomáhala se založením jednoty ve Chválkovicích, která se osamostatnila v roce následujícím. V roce 1910 hostila naše jednota dokonce župní slet. V roce 1912 se jednota dočkala vlastní sokolovny, tato byla umístěna v dnešní ulici Rejskova na místě, kde se dnes nachází autoservis. K 31.12.1920 byla naše jednota co se týká členů třetí největší v rámci župy mezi 92 ostatními jednotami měli jsme tenkrát 284 členů. Od 27.2.1921 po sloučení města Hodolany s Velkou Olomoucí se jednota zařazuje pod křídla nově vzniklé župě Olomoucké.V červnu r. 1921 vznikly v rámci župy samostatně vedené okrsky, vždy pod vedením jedné vyspělé a spolehlivé jednoty. V případě Hodolan to byl okrsek číslo V. Naše jednota tak, dostala pod ochranu i jednoty v Dolanech a Štěpánově. Okrsky zůstaly v platnosti až do roku 1948. Samozřejmě s vyjímkou období protektorátu. V roce 1927 proběhl v Hodolanech župní slet žactva a dorostu. Naše jednota dala župě Olomoucké i jednoho vynikajícího cvičitele. Byl jim Jan Raclavský, který se stal župním starostou mezi lety 1929-1934. Župním náčelníkem se stal "náš" František Pechek. Také Miloslav Václavík, náčelník mezi lety 1938-1940 a oběť protinacistického odboje pocházel z T.J. Hodolan. Mezi léty 1906-1939 byl dlouholetým starostou naší jednoty MUDr. Josef Přikryl.

Po mnichovské zradě a okupaci zbytku Čech a Moravy se činovnící Sokola okamžitě zapojili do ilegální odbojové činnosti. Vyjímkou nebyli ani členové naší jednoty. V létě 1941 vzniká organizace Obec Sokolská v Odboji, zvaná Jindra. V čele její olomoucké organizace byl do svého zatčení v prosinci 1942 i náčelník T.J. Hodolan Ladislav Krejčí.

19.7.1945 kdy došlo k obnově činnosti Sokola v Olomouci a župa dostala čestné jméno Smrčkova. Ta však byla po ještě úspěšném a nádherném XI. všesokolském sletu k 31.12.1948 zrušena. Vznikl krajský výbor Sokola  a Sokolský kraj Josefa Truhláře.

 

A její současnost

Cvičíme v oddílu mužů a to jak všestrannost, tak hrajeme florbal či jiné kolektivní hry. Toto probíhá každou středu v tělocvičně ZŠ Řezníčkova.

Každé pondělí pak v téže tělocvičně probíhá hra florbalového oddílu.

Dále cvičí oddíl rodičů s dětmi.

Zúčastnili jsme se XV. všesokolského sletu v Praze v roce 2012 a pravidelně se naši krojovaní členové účastní společenských a kulturních akcí nejen na území města Olomouce.