Činovníci v minulosti

    Starosta                                                                              Náčelník

Tomáš Mačák 1901                                                                                    František Ptašinský 1901

Jan Doubek    1901                                                                                    Oldřich Nezhyba      1901 - 1904

František Ptašinský 1902                                                                           Rafael Valerián         1905 - 1906

Josef Bečička  1902 - 1906                                                                         Josef Pechek           1906 - 1910

Josef Přikryl    1906 - 1939